Konferencija

Međunarodna stručno – znanstvena konferencija

Kultura različitosti: Podzastupljene i ranjive skupine u muzejskom okruženju

Online, 15. – 17. listopada 2020.

Ubrzane društvene i tehnološke promjene znatno utječu i modificiraju muzejsku djelatnost. Uloga i poslanje muzeja u suvremenom okruženju podrazumijeva prilagodbu potrebama širokoga kruga korisnika, ali i povratni kulturni utjecaj na društvo. Tiflološki muzej svojim programima promiče i podupire dijalog, pozitivni stav prema različitosti – napose prema osobama s invaliditetom – te socijalno i emocionalno blagostanje kao cilj prema kojemu čitavo društvo treba težiti. Prostor muzeja svojim aktivnostima postaje mjesto višeosjetilnog doživljaja, učenja i druženja, a time postaje i mjesto susreta različitih skupina korisnika.

Zbog toga smo se upravo u Tiflološkome muzeju odlučili organizirati znanstveno-stručnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom Kultura različitosti: Podzastupljene i ranjive skupine u muzejskom okruženju. Ovako artikulirana tema naglašava važnost muzeja u suvremenom društvu kao mjesta otvorenog dijaloga i interakcije, mjesta koje spaja različitu publiku te upozorava na probleme osoba s invaliditetom kao i na diskriminaciju, nasilje, siromaštvo, ksenofobiju i ostale aktualne probleme u društvu.

Tematska područja

Zakonska regulativa vezana za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom i zaštitu socijalnih prava ranjivih skupina

Podzastupljene i ranjive skupine: potrebe i mogućnosti

Pristupačnost ustanova u kulturi: muzej kao prostor mogućnosti

Uloga i poslanje muzeja u suvremenom društvu

Ciljevi

Otvaranje muzeja prema potrebama podzastupljenih i ranjivih skupina i širenje svijesti među dionicima zajednice kulturnih i baštinskih ustanova o potrebama prilagodbe pristupnih točaka tim ustanovama kao i prilagodbe muzejskih sadržaja osobama s invaliditetom i osobama s različitim potrebama. Cilj je također istaknuti potrebu educiranja stručnih kulturnih djelatnika o pristupu i radu s takvim osobama. Konferencija bi potaknula raspravu o načinima prilagodbe muzejskih sadržaja s ciljem bolje uključenosti i ravnopravnosti ranjivih skupina u društvu, kao i raspravu o mogućnostima popularizacije kulturnih sadržaja među tim skupinama. U tom smislu muzeji i baštinske institucije trebale bi postati mjesta susreta, druženja, stvaranja, širenja tolerancije, ravnopravnosti i suradničkog ozračja.

Sudionici konferencije

S navedenim temama u svakodnevnom stručnome i znanstvenome radu susreću se djelatnici u muzejskim ustanovama, ravnatelji, kustosi, muzejski pedagozi, ali i djelatnici drugih struka, poput sociologa, psihologa, edukacijskih rehabilitatora, socijalnih radnika, pravnika, političkih dužnosnika i predstavnika građanskih udruga. Planirajući Konferenciju podrazumijevali smo pluridisciplinarnu i interdisciplinarnu narav ove problematike pa na sudjelovanje pozivamo stručnjake svih profila.

Sudjelovanje

Načini sudjelovanja: usmena izlaganja, poster prezentacije i sudjelovanje bez izlaganja

Službeni jezici

Hrvatski i engleski

Važni datumi

Prijave sudionika i prijave sažetaka:1. svibnja 2020. 1. srpnja 2020.
Obavijest o prihvaćanju radova:15. svibnja 2020.  15. srpnja 2020.
Uplata kotizacije:1. rujna 2020. 6. rujna 2020.
Predaja radova u cijelosti:31. prosinca 2020.

Kotizacija

Puna cijena kotizacije:500 kn250 kn
Sudionici s usmenim izlaganjem i poster prezentacijom:300 kn 150 kn
Studenti i nezaposleni:250 kn 125 kn
Osobe s invaliditetom:bez kotizacije

Napomena: Popust od 10% za svakog sljedećeg sudionika iz iste ustanove

Organizacijski odbor

  • Nevenka Ćosić, predsjednica
  • mr. sc. Željka Bosnar Salihagić
  • Ileana Kurtović

Više o konferenciji

www.kulturarazlicitosti.com

Dodatni upiti

nevenka.cosic@gmail.com


Uloga i poslanje muzeja u suvremenom okruženju podrazumijeva prilagodbu potrebama širokoga kruga korisnika, ali i povratni kulturni utjecaj na društvo.

Konferencija Kultura različitosti


Pozvani predavači

Kontakt

Tiflološki muzej

Augusta Šenoe 34, Zagreb, Croatia

kulturarazlicitosti@gmail.com

+385 1 4811 101

Društvene mreže

hrCroatian